Klimaforandringer har en betydelig påvirkning på metalindustrien.

Stigende temperaturer og ekstreme vejrforhold kan påvirke råvareforsyningen, produktionsprocesser og endda efterspørgslen efter visse metaller.

Der er øget fokus på bæredygtighed, hvilket fører til behovet for mere energieffektive og miljøvenlige produktionsmetoder.

Metalindustrien arbejder på at reducere sit klimaaftryk gennem brug af genanvendte materialer energibesparende teknologier og mere bæredygtige produktionspraksisser.

Det er en vigtig indsats for at minimere miljøpåvirkningen og sikre en mere bæredygtig fremtid.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing