Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser finder i lighed med NLM 94 anvendelse for alle tilbud, salg og leverancer mellem Sicodan Maskiner ApS (sælger/leverandør) og selskabets kunder (køber), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

We have divided our machines into Blue Line, Green Line and Yellow Line:
BLUE LINE products are for customers using the machines for primary production.

GREEN LINE products are for customers using the machines for secondary production.
YELLOW LINE products are machines only for rare use.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem NLM 94 og Sicodan Maskiner ApS' almindelige salgs- og leveringsbetingelser, er nærværende almindelige betingelser gældende, idet sælgers ordrebekræftelse indeholder nærmere aftalte vilkår og nærværende salgs- og leveringsbetingelser.